Jak postupovat při získání trvalého pobytu v ČR? 

Post date:

Author:

Category:

Proces pro získání trvalého pobytu v ČR je běh na dlouhou trať. Pro žadatele představuje dlouhý a poněkud komplikovaný soubor aktivit s nutností naučit se jazyk, s jistou dávkou trpělivosti se to ale dá zvládnout. Stručně si popíšeme, jak získat trvalý pobyt v ČR.

Kdy a kde je možné žádat o povolení k trvalému pobytu?

Žádost o vydání povolení k trvalému pobytu můžete podat až poté, co v České republice strávíte nepřetržitě 5 let. Neznamená to, že nemůžete jet na krátkou dovolenou do zahraničí, nesmíte ale v zahraničí dlouhodobě pobývat. 

Tuto podmínku nemusí splnit ti, kteří mají prokazatelně český původ nebo ti, jejichž nejbližší rodinní příslušníci jsou občany ČR, případně již trvalý pobyt v Česku mají a osoby jsou ve vzájemném soužití. 

Žádost o trvalý pobyt se podává na pracovišti Ministerstva vnitra ČR OAMP (Odbor azylové a migrační politiky) v kraji, kde máte i bydliště. Můžete ji doložit i dálkově, a to poštou či datovou schránkou.

Co je nutné přiložit k žádosti?

Žádost o povolení k trvalému pobytu dostanete na pracovišti OAMP, chcete-li se ale vyhnout čekání, můžete si ji stáhnout z webových stránek Ministerstva vnitra, následně vyplnit a vytisknout předem.

K samotné žádosti je pak nutné přiložit následující:

  • Platný cestovní doklad – pas, který obsahuje nejméně 2 volné stránky a který není 3 měsíce před datem expirace, zároveň nesmí být poškozen
  • 2 pasové fotografie – musí věrohodně odpovídat současnému vzhledu žadatele
  • doklad o účelů k pobytu – může to být např. rodný list dítěte, oddací list, případně doklad o tom, že v minulosti byl cizinec občanem ČR. Dokládá se originál i ověřená kopie dokumentu s tím, že originál si ihned vrací zpět žadateli
  • doklad prokazující dostatečné finanční prostředky k pobytu v ČR – doklad prokazující úhrnný příjem
  • doklad o zajištění ubytování v ČR – např. nájemní či kupní smlouva
  • výpis z rejstříku trestu
  • doklad o dosažení požadované znalosti českého jazyka – opakovaná zkouška stojí 1 500 Kč, první pokus je zdarma
  • v případě, že žádáte o trvalý pobyt pro dítě do 15 let, je třeba dodat souhlas rodičů

Výsledek správního řízení

MV ČR má 60 dnů od obdržení žádosti čas na to, aby ji posoudilo. Následně ministerstvo posílá vyrozumění žádosti. Pokud byla žádost zamítnuta, musí ministerstvo uvést důvod a písemně na adresu toto vyrozumění zaslat. Posléze máte nárok na odvolání.

Pokud je ale žádost posouzena kladně, kromě písemného vyrozumění se Vám pracovník OAMP ozve i telefonicky a domluví se na biometrickém snímání a následném předání průkazu o povolení k trvalému pobytu. Ten se vydává vždy na 10 let s možností prodloužení.

Ministerstvo vnitra má kompetenci trvalý pobyt ze závažného důvodu i zrušit. To například v případě, že cizinec úmyslně spáchal trestný čin na území Schengen či při podezření, že je ohrožena bezpečnost ČR. Další informace o trvalém pobytu pro cizince najdete i na stránkách – IRS Czech.

Neváhejte s výměnou autoskla, radí technici

0
Ušetřené peníze díky včasné opravě autoskla Váháte s opravou autoskla po poškození či po pokusu o vloupání? Technici...

Milujete adrenalinové sporty? Nezapomeňte na pojištění!

0
Zejména mezi mladými lidmi panoval vždycky trend vyzkoušet co nejvíce adrenalinových sportů a pohybovat se takřka na hraně mezi...

K čemu slouží sportovní bandáže?

0
Říká se, že sport a zdraví jdou ruku v ruce, což je dozajista pravda, nicméně někdy se...