Svěřenské fondy a ochrana majetku

Post date:

Author:

Category:

Chcete zajistit svůj majetek do budoucích časů, ochránit jej před případnou exekucí? Pak využijte svěřenské fondy.

více v článku...

Co jsou svěřenské fondy a jak fungují?

Jedná se o zvláštní formu majetku. Zakladatel fondů jej vyčleňuje ze své vůle z celkového jmění. Vyčleněný majetek je pak spravován samostatně. Tento institut je velice specifická forma a majiteli přináší velké množství výhod. Lze jej použít pro různé účely.

  • Soukromý – zde se většinou do něj vyčleňují nemovitosti nebo jiná aktiva. Může do něj být vložená také obchodní společnost nebo podíly na ní. Jedná-li se o společnost s ručením omezeným, pak musí správce vykonávat efektivní správu, která je zárukou zachování a rozšiřování majetku fondu.
  • Veřejně prospěšný – jeho účelem je veřejné blaho. Může naplňovat vědecké nebo kulturní potřeby.

Svěřenské fondy spravuje svěřenský správce, kterého stanovuje zakladatel fondů. Ten za fondy jedná navenek a náleží mu velká odpovědnost. Pravidla a pokyny však stanovuje zakladatel fondů, a to prostřednictvím statutu.

Ve fondech uložený majetek nemá právní subjektivitu. Svěřenské fondy nejsou právnickou osobou, ale specifickou entitou.

Ve většině případů vznikají svěřenské fondy z důvodu efektivní ochrany rodinného majetku. Z toho důvodu je nutno nastavit správná pravidla, která zajistí fungování fondů na dlouhé období. Není to vždy snadné, neboť v budoucnu může nastat celá řada neočekávaných situací, na které je potřeba myslet, je potřeba vzít v potaz všechny možné alternativy a možnosti.

Svěřenské fondy se dají využít i jako ochrana majetku proti případné exekuci. Ale pouze v případě, že je exekuce v nedohlednu, nikoli při její potenciální hrozbě nebo při jejím přímém vedení.

Jak založit svěřenský fond?

Zakladatel fondu se rozhodne o jeho založení. Rozhodnutí funguje jako forma notářského zápisu a ta je podkladem pro jeho vznik, ještě společně se statutem svěřenského fondu. Ten má za úkol upravovat všechny náležitosti s fondem související.

I statut musí být vyhotoven formou notářského zápisu. Obsahuje jméno osoby, které je pověřená správou fondu a nakládá s majetkem do něj vloženým. Musí obsahovat i účel fondu a jména obmyšlených osob – beneficientů.

Jsou zde stanovené způsoby plnění beneficientům a další postupy týkající se zacházení s majetkem a správy fondu.

Jak je to s dědictvím a svěřenskými fondy?

Mohou být zřízeny jak za života zakladatele, tak i v okamžiku jeho smrti. Ve druhém případě se jedná o svěřenský fond pro případ smrti.

Pokud jsou fondy založené během života, majetek do nich vložený nespadá po smrti do pozůstalosti, byl totiž oddělen ještě za života zakladatele. Po jeho smrti fondy existují v nezměněné formě a beneficienti z nich dostávají výnosy.

Každá strojírenská firma má své limity. Jak s nimi pracovat?

0
Naše malá země může být hrdá na své schopnosti v oblasti práce s kovy. Za tento fakt...

Pracuje vaše firma s tabulovými materiály? Hlídejte si návratnost výdajů

0
V naší malé zemi najdeme stovky kvalitních strojírenských podniků, které se zaměřují na činnosti spojené s plechy....

Casual styl v dámské módě. Jaké jsou jeho vlastnosti a kdy ho nosit?

0
Hledáte módní styl, který se hodí na každý den? Zvolte neformální styl! Casualové stylizace se hodí na...