K čemu slouží hedge fondy?

Post date:

Author:

Category:

Hedge fund neboli hedgeový fond představuje typ investičního fondu. V čem tkví jeho nejdůležitější specifika?

Co je to hedge fond

Termínem „hedgeové fondy“ označujeme investiční společnosti. Tyto společnosti realizují spekulace na budoucí vývoj akciového či dluhopisového trhu, dále zajišťují kapitál investorů proti znehodnocení nebo provádějí cenovou arbitráž, která přináší výnosy, a to prakticky bez rizik.

Hegdeový fond je tedy fondem investičním. A toto označení můžeme použít i jakožto synonymní pro investiční partnerství. Hlavním typickým rysem tohoto fondu je primárně to, že prakticky nepodléhá regulaci. Hedgeové fondy nabízejí velmi širokou paletu strategií a mohou investorům přinést velmi atraktivní zhodnocení investic.

Právě investiční strategie bývá nejčastějším kritériem, podle něhož se tyto fondy rozdělují. Také je lze rozlišovat podle frekvence obchodování.

V čem tkví rizika hedgeových fondů

Absence regulace v praxi má původ právě zde. Hedgeové fondy cíleně vyhledávají investice, které by jinak investor mohl mít odepřen, a to z titulu toho, že je příliš riziková. Rizikovost hedge fondu tedy jednoznačně nelze podcenit.

Na druhou stranu je nezbytné si realisticky připustit, že hedgeové fondy nelze žádným způsobem démonizovat jakožto nástroj nebezpečný. Riskantní mohou být pouze v rukou investorů neznalých a nezkušených. Jinak však platí jako u jakýchkoli dalších investic, že bez přijetí patřičné míry rizika nemůžete očekávat ani náležitý výnos.

Fondy jsou tedy na druhou stranu flexibilnější. Výhodou je i vyšší hodnocení manažerů. Nelze se tak příliš divit, že hedgeové fondy představují doslova magnet pro talentované specialisty, kteří se zde mohou realizovat s menší mírou omezení.

Jak se zakládá hedge fond

Založeny mohou být tyto fondy různou formou, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Používají se:

  • družstva
  • komanditní společnost zapsaná na Seychelách podle zákona o komanditních společnostech z roku 2003 nebo podobná společnost zapsaná v uznané jurisdikci.
  • společnost spadající pod zákon International Business Companies Act 1994
  • Společnost spadající pod zákon Company Act, 1972, spolu se společnostmi spadající pod zákon Companies Act, 2003 (zvláštní licence)
  • podílový fond
  • podílový fond registrovaný na Seychelách podle zákona o mezinárodních fondech z roku 1994, nebo podobný fond registrovaný v uznané jurisdikci 

Jak probíhá obchodování ve fondu

V čele takového fondu stojí vždy jeho správce. V jeho rukách je právě investiční strategie a nemalou měrou tak i úspěšnost fondu jako takového.

Prakticky může hedge fond investovat do akcií, dluhopisů, opcí, komodit, nástrojů peněžního trhu a jiných investičních cenných papírů. Správci rovněž mohou využívat různých typů obchodů, mimo jiné short, long a investice na páku.

Některé fondy můžeme označit jako tzv. vysokofrekvenční, obchody mohou provádět velmi rychle, řádově až v milisekundách. Jiné však využívají fundamentální analýzu.

Máte zájem o více informací o těchto fondech? Nezávazně nás kontaktujte na stránkách www.parkerhill.cz.

Zachyťte všechny barvy podzimu se smartphony vivo za akční cenu

0
Babí léto hraje všemi barvami a to je ideální příležitost pro všechny milovníky mobilní fotografie. Se zachycením...

Jarní příroda posílá pomocníky pro pokožku

0
S doteky slunce se zazelenají louky či rozkvetou zahrady. V těchto dnech můžeme upřít zrak i k...

Budujte svůj brand díky recenzím

0
Rozhodli jste se vstoupit do podnikatelské řeky? Pak je vaším cílem budovat brand. Jenže co to vlastně...